Montessorimethode

De Montessorimethode voor ouderen

Alle zorgteams van Novadia zijn opgeleid in de Montessorimethode voor ouderen. Zo kunnen ze de behandeling afstemmen op personen met cognitieve stoornissen en gedragsproblemen.

Deze niet-medicamenteuze behandeling is gericht op het gebruik van de resterende vermogens van de persoon en heeft als doel hem of haar zo onafhankelijk mogelijk en sociaal actief te laten zijn.

Deze methode berust op het principe 'help mij het zelf te doen', waarmee elke bewoner wordt gestimuleerd actief te investeren in zijn of haar dagelijkse bezigheden.

Deze methode heeft aangetoond positieve effecten te hebben voor mensen met alzheimer. Ze richt zich op gedragsproblemen, sociale interactie en zelfstandigheid om de kwaliteit van leven van de bewoners en hun naasten te verbeteren.

Toepassing van de Montessorimethode

De Montessorimethode voor ouderen berust op voortdurende aanpassing aan de persoon, aan de hand van enkele eenvoudige en concrete principes:

  • Aanpassing van de omgeving van ouderen om de zelfstandigheid van de bewoner te bevorderen. Dit betekent bijvoorbeeld dat alle spullen in de kamers toegankelijk zijn, zodat de bewoner elke handeling gemakkelijker zelf kan uitvoeren. Ook wordt er een dagmenu opgehangen in plaats van een weekmenu, zodat de bewoner snel antwoord heeft op de vraag 'Wat eten we vanmiddag?'.
  • Niets opdringen, maar mensen helpen om controle over de situatie te houden. De mogelijkheid om zelf keuzes te maken is essentieel voor ieder mens.
  • Minder praten, meer handelen. Sommige mensen begrijpen mondelinge aanwijzingen niet meer. Door hen te laten zien wat er moet gebeuren en hen uit te nodigen dit na te doen, kan de handeling worden uitgevoerd.

Voorbeelden van werkwijzen bij Novadia:

Ouderen de regie teruggeven:

Sommige ouderen stoppen halverwege de maaltijd met eten. Zeggen dat ze moeten eten, heeft geen zin. In dit geval gaat de medewerker naast de oudere zitten om samen met hem of haar te eten, door langzaam de vork naar de mond te brengen. Zo kan de oudere dit gebaar 'spiegelen' om geleidelijk te leren opnieuw zelfstandig te eten.

Op sommige beschermde afdelingen kunnen bewoners, als ze het willen, zelf het ontbijt klaarmaken met de hulp van zorgzaam personeel. Vervolgens serveren ze het aan de andere bewoners.

Aangepaste omgeving:

Om bewoners te helpen bij het behouden of terugvinden van hun zelfstandigheid, worden hulpmiddelen gebruikt. Deze worden door bewoners zelf gekozen en met hun hulp aangebracht. Er zijn bijvoorbeeld grote etiketten (groot lettertype) aanwezig op bepaalde elementen in de kamer van de bewoner. Door het etiketteren van laden en kasten kan de bewoner bepaalde handelingen gemakkelijker zelf uitvoeren en dus zelfstandiger functioneren, ondanks cognitieve problemen.

Verzorging voor ouderen

De rust- en verzorgingstehuizen van Novadia verwelkomen ouderen van wie de meesten lijden aan ziekten die hun zelfstandigheid in gevaar brengen of reeds hebben aangetast.

Speciaal opgeleide teams zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van mensen met de ziekte van Alzheimer of vergelijkbare aandoeningen.

Ontdekken

Zorg voor Alzheimerpatiënten

De ziekte van Alzheimer treedt meestal op boven de leeftijd van 65 jaar. Een eerste teken is geheugenverlies, dat geleidelijk verergert. In de loop der jaren treden ook andere invaliderende cognitieve problemen op. In België lijden ongeveer 208.000 mensen aan dementie.

Ontdekken

Ons zorgpersoneel

Novadia heeft expertise in het beheer van bejaardentehuizen en seniorenwoningen, door een ervaring opgedaan door al haar management gedurende bijna 30 jaar. Het werven van gekwalificeerd en ervaren personeel is een sleutelfactor in het bevorderen van teamsucces in een toegepaste werkomgeving om de stabiliteit en de wens om vooruitgang te bevorderen aan te moedigen.

Ontdekken