ZORG VOOR ALZHEIMERPATIËNTEN

Ziekte van Alzheimer en verwante cognitieve stoornissen

De ziekte van Alzheimer begint meestal na 65 jaar. De eerste tekenen zijn geheugenverlies, worden dan ingewikkelder en andere slopende cognitieve stoornissen verschijnen in de loop van de volgende jaren. In België lijden ongeveer 100.000 mensen aan de ziekte van Alzheimer.

Verwacht wordt dat het aantal mensen dat lijdt de komende jaren nog groter zal zijn.

In 70% van de gevallen vertonen ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen cognitieve stoornissen (de ziekte van Alzheimer en aanverwante stoornissen) van verschillende vormen en stadia, die specifieke zorg door multidisciplinaire teams vereisen. Een evolutie van cognitieve en / of psychogedragsstoornissen is een veel voorkomende reden voor opname in verpleeg- en verzorgingshuizen van Novadia, wat goed aansluit bij de behoeften van de huidige bevolking.

Verzorging van mensen met de ziekte

Om bewoners met de ziekte van Alzheimer of vergelijkbare stoornis te stimuleren en hun zelfstandigheid zoveel mogelijk in stand te houden, gebruiken de teams van Novadia niet-medicamenteuze methoden. Deze zijn gebaseerd op de Montessorimethode die is afgestemd op ouderen. We stimuleren bewoners om hun resterende vermogens te gebruiken, sociaal actief te blijven en het 'zelf te blijven doen, met hulp'. Novadia houdt zich aan ethische beginselen: bewoners hebben de fundamentele vrijheid om zich te verplaatsen en wanneer beslissingen genomen moeten worden, vragen we de patiënt altijd om toestemming.

De verzorgingstehuizen van Novadia zijn beschermd om te voorkomen dat bewoners zonder begeleiding kunnen vertrekken, daar ze dan kunnen verdwalen. In de gevorderde stadia van de ziekte bieden we een gps-systeem om de veiligheid van de bewoner te waarborgen.

Mantelzorgers en familieleden van mensen met alzheimer

Naasten die voor een oudere hebben gezorgd tijdens het ziekteproces, zijn lichamelijk en emotioneel uitgeput wanneer het tot een opname komt. Ze kunnen zich schuldig voelen, alsof de opname van hun naaste in ons verzorgingstehuis betekent dat ze hem of haar in de steek laten. Bij Novadia luisteren onze teams naar de naasten van bewoners, stellen hen gerust en houden hen op de hoogte tijdens informatie- en gespreksbijeenkomsten voor mantelzorgers.

Alle medewerkers van Novadia komen op enig moment in contact met bewoners met cognitieve stoornissen: gastvrouwen, administratief personeel, koks … Zij krijgen regelmatig trainingen over de verschillende problemen die samenhangen met cognitieve stoornissen (alzheimer en aanverwante ziekten), zodat zij de bewoners dagelijks kunnen steunen en begeleiden.

Het alzheimerparcours bij Novadia

De benodigde zorg wordt in de loop der tijd aangepast, afhankelijk van de problemen en hoe deze zich ontwikkelen. Aanvankelijk wordt gewerkt aan het stimuleren van het oriëntatievermogen en de zelfstandigheid, later wordt gerichte zorg geboden voor de preventie van gedragsproblemen. Comfort en welbevinden zijn belangrijke doelstellingen.

De multidisciplinaire teams van Novadia begeleiden bewoners met alzheimer en stemmen de zorg van dag tot dag op hen af.

In de residenties zijn hulpmiddelen aanwezig om mensen te helpen zich te oriënteren, zoals het gebruik van kleuren en aangepaste bewegwijzering. De toegang tot de tuin is beveiligd en de tuin is ingericht volgens de geldende voorschriften voor toegankelijkheid. Novadia organiseert therapeutische activiteiten, zoals tuinieren, koken, geheugentraining en evenwichtsoefeningen, maar ook animatieactiviteiten om de bewoners een compleet dagprogramma te bieden.

Medische zorg

De rust- en verzorgingstehuizen van Novadia verwelkomen oudere bewoners, vaak dragers van pathologieën die hun autonomie in gevaar brengen of al hebben verstoord. Specifiek opgeleide teams zijn toegewijd om mensen met de ziekte van Alzheimer of vergelijkbare pathologieën te ondersteunen. Het multidisciplinaire team ontwikkelt specifieke vaardigheden op het gebied van voeding en voeding.

Ontdekken

Montessori-methode

De zorgteams van Novadia zijn allemaal getraind in de op ouderen afgestemde Montessori-methode voor de zorg voor mensen met cognitieve en psychogedragsstoornissen. Dit non-drug management richt zich op het gebruik van de behouden capaciteiten van de persoon en heeft tot doel deze persoon in staat te stellen zo onafhankelijk mogelijk te zijn met behoud van een sociale rol.

Ontdekken

Onze medewerkers

Novadia profiteert van knowhow in het beheer van verpleeg- en verzorgingshuizen, door ervaring die het gehele management heeft opgedaan gedurende bijna 7 jaar in België via Novadia Homes, maar ook gedurende bijna 30 jaar via Emera-huizen in Frankrijk. De aanwerving van gekwalificeerd en ervaren personeel is een sleutelfactor bij het bevorderen van teamsucces in een ijverige werkomgeving om stabiliteit en de wens om vooruit te komen aan te moedigen.

Ontdekken