Ons zorgpersoneel

Coördinerend arts

In samenwerking met de coördinerend verpleegkundige met staatsdiploma is de coördinerend arts verantwoordelijk voor de zorgplanning van de bewoner (evaluatie van de bewoner, zorgdossier, opvolging van de geïndividualiseerde zorgplanning, veiligheid van de zorg …). De coördinerend arts draagt bij aan de ontwikkeling van de zorgkwaliteit en ziet toe op het gebruik van goede geriatrische werkwijzen, ook in geval van bijzondere gezondheidsrisico's. De arts is eveneens betrokken bij de uitvoering van afspraken die zijn gemaakt tussen het verzorgingstehuis en instellingen voor gezondheidszorg.

Coördinerend verpleegkundige

Onder verantwoordelijkheid van de directeur van de instelling en in samenwerking met de coördinerend arts en het multidisciplinair team leidt de coördinerend verpleegkundige de zorgteams, door toe te zien op de cohesie en elk personeelslid aan te sturen.

De coördinerend verpleegkundige organiseert de afdeling door de behoefte aan materialen en personeel te evalueren en daarop in te spelen. Hij of zij volgt en controleert de zorgplannen en geïndividualiseerde zorgplanningen van elke bewoner.

De coördinerend verpleegkundige onderhoudt rechtstreeks contact met de familie, de bewoner en het medisch en sociaal netwerk.

Hij of zij zorgt ervoor dat de bewoner tevreden is over de verleende zorg.

Verpleeghulp met staatsdiploma

Onder verantwoordelijkheid van de directeur van de instelling en de coördinerend verpleegkundige, en in samenwerking met de verpleegkundigen, ziet de verpleeghulp toe op de naleving van de geïndividualiseerde zorgplanning en het zorgplan van de bewoners.

De hoofdtaken van de verpleeghulp zijn de ontvangst, begeleiding en integratie van bewoners en families in de residenties van Novadia. De verpleeghulp volgt de gezondheidstoestand van de bewoners en stelt noodsituaties vast.

Hij of zij verleent de nodige zorg voor het comfort en de hygiëne van de bewoners, met behoud van hun zelfstandigheid. De verpleeghulp ziet toe op het welzijn van de bewoners, hun waardigheid, veiligheid en sociale contacten door hen te ondersteunen tijdens de maaltijden en andere bezigheden.

Psycholoog

De psycholoog is betrokken bij het instellingsproject en het zorgproject, onder verantwoordelijkheid van de directeur van de instelling. Hij of zij staat in verbinding met de coördinerend arts en het multidisciplinair team.

De psycholoog draagt bij aan het welzijn van de bewoners en families (ontvangst, opvolging, persoonlijke gesprekken, evaluatie …), in overeenstemming met het leefproject.

Hij of zij vervult meerdere rollen ten aanzien van de bewoners. Een taak van de psycholoog is bijvoorbeeld om bewoners gerust te stellen en hen te informeren over goed ouder worden. Ook kan de psycholoog begeleiding en oplossingen bieden op basis van zijn/haar analyse van de psychische toestand van de bewoner.

In samenwerking met de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor sociale activiteiten in de residentie geeft hij of zij leiding aan therapeutische workshops en geheugentrainingen.

Zorgteams die toegewijd
zijn aan uw behoeften

Verzorging voor ouderen

De rust- en verzorgingstehuizen van Novadia verwelkomen ouderen van wie de meesten lijden aan ziekten die hun zelfstandigheid in gevaar brengen of reeds hebben aangetast.

Speciaal opgeleide teams zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van mensen met de ziekte van Alzheimer of vergelijkbare aandoeningen.

Ontdekken

De Montessorimethode voor ouderen

Alle zorgteams van Novadia zijn opgeleid in de Montessorimethode voor ouderen. Zo kunnen ze de behandeling afstemmen op personen met cognitieve stoornissen en gedragsproblemen. Deze niet-medicamenteuze behandeling is gericht op het gebruik van de resterende vermogens van de persoon en heeft als doel hem of haar zo onafhankelijk mogelijk en sociaal actief te laten zijn.

Ontdekken