UW VERZORGING, ONZE PRIORITEIT

Novadia biedt verzorging op maat

Onze belofte: wij dragen zorg voor uw gezondheid.

In onze rust- en verzorgingstehuizen is elke bewoner uniek. Sommigen van hen hebben aandoeningen die leiden tot geheugenverlies, verlies van lichamelijke zelfstandigheid of verlies van zintuiglijke vermogens.

In de RVT's van Novadia reageren onze multidisciplinaire zorgteams op uw behoeften en verlenen u de nodige zorg in overleg met de coördinerend arts. Het verzorgend personeel, dat regelmatig wordt bijgeschoold, past zich aan uw leefritme en wensen aan. Als zich cognitieve problemen voordoen, zoals de ziekte van Alzheimer of verwante aandoeningen, kiezen we bij voorkeur voor niet-medicamenteuze oplossingen om ouderen te stimuleren en kalmeren. Om de vermogens van elke bewoner te behouden en verbeteren, worden workshops op maat aangeboden in overleg met de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor sociale activiteiten.

Medische Verzorging

De rust- en verzorgingstehuizen van Novadia verwelkomen ouderen van wie de meesten lijden aan ziekten die hun zelfstandigheid in gevaar brengen of reeds hebben aangetast.

Speciaal opgeleide teams zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van mensen met de ziekte van Alzheimer of vergelijkbare aandoeningen.

Ontdekken

De Montessorimethode voor ouderen

Alle zorgteams van Novadia zijn opgeleid in de Montessorimethode voor ouderen. Zo kunnen ze de behandeling afstemmen op personen met cognitieve stoornissen en gedragsproblemen. Deze niet-medicamenteuze behandeling is gericht op het gebruik van de resterende vermogens van de persoon en heeft als doel hem of haar zo onafhankelijk mogelijk en sociaal actief te laten zijn.

Ontdekken

Ons zorgpersoneel

Novadia profiteert van knowhow in het beheer van verpleeg- en verzorgingshuizen, door ervaring die het gehele management heeft opgedaan gedurende bijna 7 jaar in België via Novadia Homes, maar ook gedurende bijna 30 jaar via Emera-huizen in Frankrijk. De aanwerving van gekwalificeerd en ervaren personeel is een sleutelfactor bij het bevorderen van teamsucces in een ijverige werkomgeving om stabiliteit en de wens om vooruit te komen aan te moedigen.

Ontdekken