MEDISCHE VERZORGING

Verzorging voor ouderen

De rust- en verzorgingstehuizen van Novadia verwelkomen ouderen van wie de meesten lijden aan ziekten die hun zelfstandigheid in gevaar brengen of reeds hebben aangetast.

Speciaal opgeleide teams zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van mensen met de ziekte van Alzheimer of vergelijkbare aandoeningen.

Daarnaast ontwikkelt het multidisciplinaire team specifieke competenties op het gebied van voeding, gecombineerd met de culinaire vaardigheden van Novadia en afgestemd op elke bewoner.

De zorgprofessionals die in de teams werken, worden tijdens hun gehele loopbaan bijgeschoold om zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de behoeften van elke oudere.

Persoonlijke verzorging voor ouderen

De zorgprofessionals van Novadia ondersteunen elke bewoner van dag tot dag bij zijn of haar dagelijkse bezigheden. Bij aankomst worden de behoeften van de oudere direct geëvalueerd om onmiddellijk adequate zorg te kunnen verlenen. Onze coördinerend arts, verpleegkundigen en verpleeghulpen, psycholoog, psychomotorisch therapeut en ergotherapeut hebben regelmatig contact met de bewoners en hun familie.

Dankzij de opvolging van het zorgteam kan de zorg voortdurend worden aangepast om het welzijn van de bewoner te bevorderen. Novadia legt sterk de nadruk op het behoud van zelfstandigheid: de oudere wordt gestimuleerd om handelingen zelfstandig uit te voeren en wordt vervolgens geholpen als dat nodig is.

Een team dat 24 uur per dag, 7 dagen per week klaarstaat

De zorgprofessionals van Novadia zijn dag en nacht aanwezig om de veiligheid van de bewoners te waarborgen. Via een oproepsysteem in de kamers kunnen bewoners contact opnemen met het zorgteam, zodat medewerkers snel zorg kunnen verlenen bij incidenten.

Medicatiecircuit

Bewoners worden gevolgd door hun behandelend arts, die de medicatie voorschrijft. De medicijnen worden vervolgens zorgvuldig beheerd in samenwerking met de verstrekkend apotheker. Van de verzending van het medisch recept tot de toediening van de medicijnen: alle stappen zijn onderdeel van een zeer nauwkeurig proces, gecontroleerd door het medisch team van de residentie en de apotheker die verantwoordelijk is voor de verstrekking.

Novadia respecteert de koelketen voor farmaceutische specialiteiten die bijzondere waakzaamheid vereisen.

Alle medicijnen worden achter slot en grendel bewaard en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden. Het uitdelen van de medicijnen is de verantwoordelijkheid van de verpleegkundige, die alle uitgevoerde stappen vastlegt in het dossier van de bewoner. Vervolgens worden de effecten van de medicijnen opnieuw geëvalueerd door de behandelend arts, zodat deze de medische recepten eventueel kan aanpassen.

Zorg voor Alzheimerpatiënten

De ziekte van Alzheimer treedt meestal op boven de leeftijd van 65 jaar. Een eerste teken is geheugenverlies, dat geleidelijk verergert. In de loop der jaren treden ook andere invaliderende cognitieve problemen op. In België lijden ongeveer 208.000 mensen aan dementie.

Ontdekken

De Montessorimethode voor ouderen

Alle zorgteams van Novadia zijn opgeleid in de Montessorimethode voor ouderen. Zo kunnen ze de behandeling afstemmen op personen met cognitieve stoornissen en gedragsproblemen. Deze niet-medicamenteuze behandeling is gericht op het gebruik van de resterende vermogens van de persoon en heeft als doel hem of haar zo onafhankelijk mogelijk en sociaal actief te laten zijn.

Ontdekken

Ons zorgpersoneel

Novadia heeft expertise in het beheer van bejaardentehuizen en seniorenwoningen, door een ervaring opgedaan door al haar management gedurende bijna 30 jaar. Het werven van gekwalificeerd en ervaren personeel is een sleutelfactor in het bevorderen van teamsucces in een toegepaste werkomgeving om de stabiliteit en de wens om vooruitgang te bevorderen aan te moedigen.

Ontdekken