Toelatingsdossier

In te vullen documenten

 • De overeenkomst, het huishoudelijk reglement en de plaatsbeschrijving.
 • De medische vragenlijst is enkel bestemd voor de coördinerend geneesheer van de instelling en de zorgbehoevendheidsgraad (Katz-schaal) moet verplicht ingevuld worden door een arts: uw behandelend geneesheer als u nog thuis woont, de arts van de gezondheidsinstelling als u gehospitaliseerd bent.
 • De inlichtingenfiche over de toekomstige bewoner, geleverd door het rusthuis.

Kosten te betalen bij aankomst

500€ voorschot voor korte verblijven die afgetrokken zullen worden van de eerste factuur.

In te dienen documenten

Administratief:

 • Administratief dossier (administratieve inlichtingen over de bewoner)
 • Fotokopie van een identiteitsbewijs
 • Klevers van de mutualiteit
 • Fotokopie van de verzekering persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid (facultatief)
 • 2 pasfoto’s

 Medisch (met respect voor het medisch geheim):

 • Medisch dossier: advies van de behandelende arts of de arts van de oorspronkelijke instelling + een Katz-schaal
 • De laatste medische voorschriften
 • De liaisonfiche met medische gegevens van de oorspronkelijke instelling

Als dit van toepassing is voor u:

 • Fotokopie van de voogdijverklaring
 • Fotokopie van het uitvaartcontract