Het voltallige team van het Tehuis Azalea in Evere heeft het genoegen u uit te nodigen op de officiële opening, die plaatsvindt op woensdag 7 oktober 2015 vanaf 17.30 uur.

Laat u de hele avond lang mee op sleeptouw nemen voor een reis door de tijd, de wereld en de dromen.

Onder het voorzitterschap van :

  • Mevrouw Céline FREMAULT – Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Huisvesting en Bijstand aan personen.
  • De heer Guy VANHENGELMinister en Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, bevoegd voor Gezondheidsbeleid, Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen.
  • De heer Pierre MUYLLEWaarnemend Burgemeester van Evere.

Voor meer informatie. 

Wij danken u uw aanwezigheid te willen bevestigen vóór woensdag 1 oktober 2015

  • hetzij telefonisch via 0474 20 17 71
  • Hetzij via het antwoordformulier in bijlage :